Haal meer uit uw team

Uw Winning Team

Vakmensen zijn de basis van het succes van je bedrijf, de manier waarop hun vakmanschap en talenten met elkaar verbonden zijn in je organisatie zijn bepalend voor de maat van dat succes. Onderzoek van TNO en CBS laten zien dat bijna 1/3 van de vakmensen in Nederland ervaart dat ze meer kennis en vaardigheden en talent in huis hebben dan hun werk van hun vraagt.

Het lijkt er dus op dat mensen dus meer kunnen presteren als je kennis en vaardig beter inzet en talenten beter benut. Beter presteren begint bij het beter ‘opstellen’ van de mensen in je organisatie. Vakmensen inzetten op de plek waar ze hun kennis en vaardigheden volledig kunnen gebruiken en hun talent verder kunnen ontwikkelen. Dat vraagt lef en leiderschap van jou als ondernemer maar vraagt ook om een helder plan hoe u je vakmensen inzet in jouw bedrijf.

Start met een plan

De juiste man op de juiste plaats betekent in de eerste plaats dat je weet wat je mensen kunnen en weten en dat je de juiste mensen in huis hebt. In deze stap maak ik met u een personeelsplan dat precies dat doet. Dit plan omvat de volgende onderdelen:

  • De kennis en vaardigheden van uw vakmensen, hun talenten en ambities.
  • Een overzicht welke kennis en vaardigheden nodig zijn op de verschillende plekken in uw bedrijf
  • Overzicht welke mensen uit gaan stromen uit uw bedrijf wegens pensioen of om andere redenen.
  • Een overzicht van welke mensen doorstromen naar nieuwe plekken waar ze beter presteren.
  • In kaart brengen waar, wanneer en welke instroom nodig is van nieuwe mensen.

Dit plan heeft een planningshorizon van 2 jaar, daarmee heb je de tijd om het plan uit te voeren en worden kosten beter beheersbaar en lager.

Wordt een lerende organisatie

Leren op maat, een lerende organisatie betekent dat de vakmensen die er werken bewust zijn van hun leerdoelen en actief werken om die doelen ook te bereiken. Mensen in een lerende organisatie leren in de eerste plaats van elkaar en met elkaar. Door kennis te delen en samen te werken ontwikkelen vakmensen kennis en vaardigheden en ontwikkelen ze hun talenten. Goodwin.nl biedt een gericht programma waarmee mensen in je organisatie leren om het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen.

Vakmensen kunnen veel van elkaar leren, maar niet alles, om dit leerproces te versterken biedt Goodwin.nl assessments en vakopleidingen waarmee  vakmensen zich nog veel verder kunnen versterken. Samen met ORGB bied ik opleidingen op maat aan, met deze opleidingen zijn we in staat vakmensen snel om- en bij te scholen naar het niveau dat nodig is. ORGB is een geaccrediteerde opleider met eigen Crebo-certificaten daarmee kunnen we mensen opleiden voor erkende beroepskwalificaties met de daarbij behorende diploma’s.

Het resultaat

  • Talenten en het vakmanschap van uw mensen worden beter benut, productiviteit neemt toe, kwaliteit verbeterd en faal- en foutkosten worden lager.
  • Medewerker tevredenheid neemt toe, ambities en beperkingen van medewerkers zijn bespreekbaar.
  • Personeelskosten (onder andere de kosten voor werving en ontslag) zijn beter beheerst en lager
  • Je bedrijf is in staat om de toppers uit de arbeidsmarkt aan te trekken omdat je een aantrekkelijke werkgever bent.

Als je de wilt kijken of de vakmensen in je bedrijf optimaal ingezet worden en de prestaties wilt verbeteren kom ik graag eens praten. In een verkennend gesprek breng ik samen met jou in kaart hoe je vakmensen nu benut en wat er verbeterd kan worden. Dit eerste gesprek is gratis en vrijblijvend en levert je inzicht in je situatie.
Maak een afspraak