Opleidingen: Duurzaam Succes

Opleiden, Noodzakelijk?

Opleidingen worden door veel mensen gezien als het instrument bij uitstek om kennis en vaardigheden van (vak)mensen te ontwikkelen. Maar, opleidingen zijn ook duur en tijdrovend, daarmee worden ze door veel mensen gezien als een ‘Noodzakelijk Kwaad’.

Mensen leren van -, door – en met het werk dat ze doen. Ze doen ervaring op, kijken de kunst af bij collega’s en zoeken de kennis die ze nodig hebben met Google en Youtube. Dat maakt de noodzaak om opleidingen te volgen laag, zolang mensen binnen hetzelfde bedrijf blijven werken. Zolang collega’s en leidinggevenden weten wat ze aan elkaar hebben zijn officiële kwalificaties voor het werk dat mensen doen eigenlijk niet nodig. Opleidingen om die kwalificaties aan te tonen met een diploma zijn dan dus ook niet nodig, zeker als die opleidingen ook nog eens geld en tijd kosten.

Dat is anders als mensen wisselen van werkgever, op dat moment wordt het belangrijk dat mensen kun kennis en vaardigheden gemakkelijk aan kunnen tonen. Diploma’s en certificaten zijn dan dus noodzakelijk. Dat is in de eerste plaats in het belang van de vakman of vakvrouw zelf!

Nu is het volgen van een opleiding om een diploma te behalen om competenties aan te tonen die je al lang hebt geleerd in je werk zinloos. Het kost tijd en geld en de mensen vervelen zich tijdens de opleiding omdat ze niets nieuws horen, zien of leren. Het gaat immer over kennis en vaardigheden die ze al lang beheersen. In die gevallen is Erkenning van Verworven Competenties (EVC) een mogelijke oplossing.

Erkennen van Verworven Competenties

EVC is een proces waarbij de kennis en vaardigheden die mensen in hun werk geleerd hebben (en dagelijks aantonen door het werk dat ze doen) worden beoordeeld en gewaardeerd. Met EVC worden die competenties dus gevalideerd, de mensen krijgen daarmee een diploma of deelcertificatie voor hun vakmanschap zonder dure en tijdrovende opleidingen te hoeven volgen.

EVC bespaart tijd en geld (en verveling en ergernis) door de kennis en ervaring van mensen in hun werk te meten en te waarderen.

Vaak leidt een EVC-proces tot een verzameling deelcertificaten, door gerichte opleidingen te volgen voor ontbrekende deelkwalificaties vullen mensen die deelcertificaten aan tot een volledig diploma. De omvang van die opleiding is dn wel minimaal, kost minder tijd en is goedkoper.

EVC is een instrument waarmee je mensen goedkoop en snel kunt kwalificeren voor de kennis en vaardigheden die ze in hun werk hebben ontwikkeld. Het is een instrument dat kijkt naar de ontwikkeling van mensen in het verleden, het is niet te gebruiken als mensen nieuwe kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen om te kunnen werken met technologieën of machines in de toekomst, op dat moment is het volgen van opleidingen onvermijdelijk.

Opleiden als het effectief is

Opleidingen zijn nodig en zinvol als mensen nieuwe kennis en vaardigheden aanleren die ze in hun werk niet (of niet snel genoeg) kunnen leren. Met die nieuwe kennis en vaardigheden zijn mensen in staat om nieuwe technologieën toe te passen. Door die te gebruiken maken ze betere producten te maken en produceren ze sneller. Daarbij gaat het er om dat de opleidingen nauw aansluiten op de (technologische) ontwikkelingen rond het beroep en het bedrijf waar de vakmensen werken. De opleidingen hebben daarmee een hoge meerwaarde voor zowel de mensen als voor het bedrijf.

Door het toepassen van specifieke modules en het gebruik van E-learning en internet worden de kosten in tijd en geld tot een minimum beperkt

Mijn aanbod

Ik bied diensten voor zowel EVC als opleidingen. Daarvoor heb ik vaste partners die expert zijn in hun werkveld. Zij hebben de kennis en ervaring en zijn gecertificeerd om mensen te kwalificeren. Voor opleidingen werk ik samen met Organisatie in Balans (ORGB) zij bieden een breed scala met opleidingen in alle mogelijke werkvelden. Voor EVC werk ik samen met Quality Resource Management (QRM).

Mijn rol is het organiseren en uitvoeren van de opleidingen en assessments, ik zorg dat mensen de juiste dingen leren en aanleveren en dat mensen gekwalificeerd worden. 

Resultaten

Het is hoe dan ook belangrijk dat vakmensen goed gekwalificeerd zijn voor hun werk. Door vakmensen te kwalificeren (met diploma’s en/of certificaten) maak je als bedrijf de kwaliteit van je mensen en van je producten en diensten aantoonbaar.

Voor de vakman of vakvrouw is het waarderen van de competenties die ze in hun werk ontwikkelen en het opleiden voor nieuwe technologieën en ontwikkelingen een waardering van hun vakmanschap en een garantie om duurzaam te kunnen werken.

Het bieden en volgen van opleidingen en het waarderen van ervaring met behulp van EVC is in alle opzichten een basis voor succes, zowel voor je bedrijf als voor de mensen die er werken.

Ga jij het gesprek aan?

Wil je meer weten o ver kwalificeren en professionaliseren van medewerkers met EVC of opleidingen? Ik kom graag langs, samen kijken we dan op welke manier je bedrijf en je medewerkers een stevige basis ontwikkelen voor succes.
Maak een afspraak