Hebben jouw vakmensen de toekomst?

Je bedrijf groeit weer, je vindt nieuwe klanten voor je producten en bestaande klanten vragen om nieuwe producten. Je investeert in nieuwe machines en nieuwe technieken waarmee je producten sneller, betert en goedkoper produceert.

Dat betekent ook dat je andere eisen stelt aan het vakmanschap van de mensen die in je bedrijf werken. Je mensen leren nieuwe dingen om waardevol bij te blijven dragen aan je bedrijf, nu, en in de toekomst. Vitale vakmensen dragen direct bij aan de resultaten en aan de winst van je bedrijf.

Vitaal Vakmanschap, het beheersen en gebruiken van de nieuwste kennis en vaardigheden is voor je mensen de basis voor duurzaam werk, binnen jouw bedrijf, of in andere bedrijven. Vitale Vakmensen zijn wendbaar en flexibel, veranderingen en vernieuwingen in je bedrijf gaan sneller en leveren sneller resultaten.

Het is belangrijk dat mensen hun kennis en vaardigheden kunnen aantonen met certificaten en andere kwalificaties, dit is met name belangrijk om vaardigheden aan te tonen buiten het bedrijf. Binnen je bedrijf weten collega’s en leidinggevenden wat ze aan elkaar hebben, dan zijn officiële kwalificaties eigenlijk niet nodig.

Dat is anders als mensen wisselen van werkgever of werken voor verschillende bedrijven, dan is het belangrijk dat mensen kun kennis en vaardigheden gemakkelijk aan kunnen tonen. Diploma’s en certificaten zijn dan dus noodzakelijk in het belang van de vakman of vakvrouw zelf!

Mensen leren van -, door – en met het werk dat ze doen. Ze doen ervaring op, kijken de kunst af bij collega’s en zoeken de kennis die ze nodig hebben met Google en Youtube. Dat maakt de noodzaak om opleidingen te volgen lager.

Nu is het volgen van een opleiding om een diploma te behalen om competenties aan te tonen die je al lang hebt geleerd en toepast in je werk zinloos. Het kost tijd en geld en de mensen vervelen zich tijdens de opleiding omdat ze niets nieuws horen, zien of leren. Het gaat immers over kennis en vaardigheden die ze al lang beheersen. In die gevallen is Erkenning van Verworven Competenties (EVC) een mogelijke oplossing.

Erkennen van Verworven Competenties

EVC is een proces waarbij de kennis en vaardigheden die mensen in hun werk geleerd hebben (en dagelijks aantonen door het werk dat ze doen) worden beoordeeld en gewaardeerd. Met EVC worden die competenties dus gevalideerd, de mensen krijgen daarmee een diploma of deelcertificatie voor hun vakmanschap zonder dure en tijdrovende opleidingen te hoeven volgen.

EVC bespaart tijd en geld (en verveling en ergernis) door de kennis en ervaring van mensen in hun werk te meten en te waarderen.

Vaak leidt een EVC-proces tot een verzameling deelcertificaten, door gerichte opleidingen te volgen voor ontbrekende deelkwalificaties vullen mensen die deelcertificaten aan tot een volledig diploma. De omvang van die opleiding is dn wel minimaal, kost minder tijd en is goedkoper.

EVC is een instrument waarmee je mensen goedkoop en snel kunt kwalificeren voor de kennis en vaardigheden die ze in hun werk hebben ontwikkeld. Het is een instrument dat kijkt naar de ontwikkeling van mensen in het verleden, het is niet te gebruiken als mensen nieuwe kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen om te kunnen werken met technologieën of machines in de toekomst, op dat moment is het volgen van opleidingen onvermijdelijk.

Opleiden als het zin heeft

Nieuwe kennis en vaardigheden stelt mensen in staat om nieuwe technologieën toe te passen en te gebruiken om betere producten te maken en sneller te produceren. Dit zijn dingen die mensen niet kunnen leren in hun werk (ze passen het immers nog niet toe). Op zo’n moment is opleiden een goed middel mensen snel en gericht te leren om te gaan met die nieuwe technologieën.

Zorg er dan wel voor dat de opleidingen nauw aansluiten op de (technologische) ontwikkelingen rond het beroep en het bedrijf waar de vakmensen werken. Op die manier hebben opleidingen een hoge meerwaarde voor zowel de mensen als voor het bedrijf. Door het toepassen van specifieke modules en het gebruik van E-learning en internet worden de kosten in tijd en geld tot een minimum beperkt.

Gekwalificeerde vakmensen maken dat je bedrijf beter presteert!

Goed geschoolde en gekwalificeerde vakmensen maken je bedrijf flexibel. Je bent benut nieuwe technologieën te implementeren beter. Veranderingen komen sneller tot stand. De concurrentiekracht van je bedrijf neemt toe en het rendement verbeterd.

Goed geschoolde en gekwalificeerde vakmensen zijn breed in te zetten in je bedrijf, en als het moet ook daarbuiten. Kennis en vaardigheden van die vakmensen en goede kwalificaties die aansluiten op de laatste ontwikkelingen in technologie zorgen dat mensen een duurzame loopbaan hebben. 

Meer weten? Goodwin.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *