Verborgen Kapitaal

Kennis is verborgen kapitaal van een organisatie. Kennis (Informatie) is immers een belangrijke bron voor de producten en processen die het succes van een organisatie bepalen.

[su_quote]Zonder kennis geen producten en processen en dus geen bestaansrecht! [/su_quote]

Managen van kennis, hoog rendement.

De manier waarop een organisatie omgaat met informatie en kennis (vastleggen, bewaren, hergebruiken, delen, combineren etc.) is bepalend voor de potentie van een organisatie om nieuwe producten en processen te ontwikkelen, te innoveren en te groeien.

Daarbij gaat het dan uitdrukkelijk niet over de systemen die een organisatie daarvoor gebruikt maar over de vraag hoe een organisatie dit doet, welke procedures met hanteert, hoe bepaald wordt wat er wordt vastgelegd een waarin en op welk moment men informatie deelt en met wie. Kortom het gaat in de eerste plaats over de organisatie en de rol die informatie speelt in die organisatie.

Houd het praktisch.

Hoewel je kennismanagement een erg complexe – en daarmee tijdrovende bezigheid kunt maken, is mijn aanpak erop gericht om zaken zo eenvoudig mogelijk te houden. Veel van de dingen die nodig zijn (zie onderstaand lijstje) worden vaak al dagelijks op de één of andere manier door uw mensen gedaan. Mensen schrijven dingen op, maken hun eigen tabellen en grafieken, tekeningen en schetsen. Allemaal voor eigen gebruik, er achter komen wie over welke kennis beschikt en waar die is opgeslagen (Personal Computer, de eigen werkplek en in persoonlijke notitieboekje) is de eerste stap naar gestructureerd managen van kennis.

Alleen al door dit in kaart te brengen en er over te praten met de mensen maakt mensen bewust van de kennis die er is en het belang om die kennis vast te leggen en te delen met collega’s. Standaardiseren van de procedures rond het vastleggen, gebruik en delen van kennis is dan de volgende stap, daarmee zorg je ervoor dat mensen bestaande kennis vasthouden maar ook dat mensen informatie gaan combineren, vragen gaat stellen en nieuwe kennis gaan ontwikkelen (kennisproductie). Met die nieuwe kennis ben je als organisatie in staat om nog beteren producten te maken en nog slimmere – en betere processen te realiseren.

De belangrijkste aandachtspunten:

  • Informatie over producten vastleggen in heldere specificaties, tekeningen en (gebruikers) handleidingen.
  • Procesinformatie vastleggen in specifieke en heldere rapportages, deze informatie analyseren en conclusies trekken, vastleggen en delen.
  • Klantvragen en – klachten (met antwoorden en oplossingen) registreren, vastleggen en evalueren.
  • Informatie over producten, processen, klantvragen en –klachten bespreken met alle betrokkenen, conclusies uit deze gesprekken vastleggen en delen.
  • Problemen en succesvolle oplossingen vastleggen en delen met betrokkenen.
  • Informatie bewaren op vaste plekken en ervoor zorgen dat mensen die informatie nodig hebben gemakkelijk toegang hebben tot die informatie.
  • Mensen de tijd geven om informatie te verzamelen, vast te leggen, uit te werken te delen met anderen en op te bergen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *